Доступно эл. фонд_ГНМБ

Доступно эл. фонд_ГНМБ

Доступно 👉#ЭлфондГНМБ

  1. Bolalarda oshqozon va on ikki barmoqli ichak yara kasalligi asoratlari mavzusida: Qollanma/ J. O. Ataqulov (Дж.О. Атакулов), Sh.A. Yusupov, A.K. Shaхriyev, N.I. Boyigitov.- Samarqand, 2022.- 45 b.
    2.Пороки и аномалии пищевода: Учеб.-метод. пособ./ сост. Ш.А. Юсупов (Sh.A. Yusupov), Дж.О. Атакулов, Б.Л. Давронов, Н.С. Баймурадов.- Самарканд, 2022.- 35 с.
  2. Bolalarda opkaning bakterial, destruksiyasi asoratlarida diagnostika va davolash taktikasi: Qollanma/ J.O. Ataqulov (Дж.О. Атакулов), Sh.A. Yusupov, N.S. Baymuradov, A.K. Raximov.- Samarqand, 2022.- 32 b.

👉https://uzmedlib.uz
👉@uzmedlibuz 🇺🇿