Книжная выставка в Хорезме

2022 йил 18-23 апрел кунларида Республикамиз буйича булиб утаётган «Китобхонлик хафталиги»да 2022 йил 20 апрел куни Хоразм вилояти илмий тиббиёт кутубхонаси ходималари кадимий Хива туман тиббиёт бирлашмасида китоб кургазмаси утказишди.Китоб кургазмасида тиббиёт бирлашмаси шифокорларига иш жараёнида зарур булиши мумкин булган илмий тиббий адабиётлар билан танишишди.Биз билан бирга булинг
https://t.me/urganchmedkutubxona