Доступно в электронном формате

Доступно в электронном формате

07.08.2022
1-1200x898.jpg

1. Fiziologiya asoslari/ D.B. Tursunov, M.O. Asqarova, F.A. Abdurahmanova, B.D. Damirova
2. ОИВ инфекциясининг этиологияси, эпидемиологияси ва профилактикаси/ тузув. С. Мурадкосимов, З.Б. Умирзаков, Ш.О. Коржанов
3. Коронавирусная инфекция (COVID-19) (этиология, эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика)/ под ред. Ж.А. Ризаева
4. Xitoy xalq tabobati falsafasiga asoslangan soglom turmush tarazi/ Z.F. Mavlyanova, S.M. Maxmudov, J.F. Kim, F.V. Xudoyqulova
5. Ziyadullayev Sh.X. Surunkali obstruktiv o`pka kasalligi va surunkali yurak etishmovchiligi bo`lgan bemorlar diagnostikasi va davolash usullar
6. Ziyadullayev Sh.X. Surunkali obstruktiv o`pka kasalligi asoratlarini erta tashxislash
7. Mavlyanova Z.F. Buyrak va siydik yo`llari kasalliklarning fitoterapiyasi