Новый формат библиотековедение, библиотечный менеджмент

Новый формат библиотековедение, библиотечный менеджмент

07.08.2022
Screenshot_1-1.png

Xurramov K. (Хуррамов К.) Kutubxona xizmatlarning yangi formati, fin tajribasi misolida/ K. Xurramov// Central Asia 2022. Аndijon 25-27 may 2022 y. XV Xalqaro Konferensiya fan, ta`lim, madaniyat va biznesda internet va axborot-kutubxona resurslari.- Toshkent, 2022.- B.318-322